Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zbroński Wincenty

Wincenty Klemens Zbroński

ur. w 1949 roku w m. Łask
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Wincenty Zbroński w stanie wojennym uczestniczył w wydawaniu i kolportażu pism podziemnych: „Solidarności z Gdańskiem” i „Solidarności Walczącej". 20.02.1982 r. został aresztowany, a następnie skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, którą odbywał w Areszcie Śledczym w Łodzi oraz w zakładach karnych w Inowrocławiu i Potulicach. Po wyjściu na wolność 12.05.1983 r. kontynuował działalność konspiracyjną. Nadal udostępniał swoje mieszkanie na składowanie „bibuły”, przechowywanie pieniędzy związkowych i noclegi dla wspierających opozycję osób z zagranicy. Pomagał w transporcie i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw, produkował metalowe znaczki będące symbolem oporu wobec władz PRL. W ramach represji został zwolniony z pracy w Lidze Ochrony Przyrody.
Biogram opracowano na podstawie: