Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Zając
ur. w 1950 roku w m. Jeżowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 404/2013

Biogram

Józef Zając od 1979 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola. Od września 1980 r. był członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w HSW. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem nielegalnych wydawnictw oraz angażował się w różne formy działalności duszpasterskiej prowadzonej przy kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Po rewizji, podczas której znaleziono w jego domu nielegalne wydawnictwa został zatrzymany w dniach od 29 do 31.08.1983 r.  w areszcie w Stalowej Woli. Śledztwo w tej sprawie, postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli z dnia 15.12.1983 r., zostało umorzone na mocy amnestii. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w HSW i za tę działalność był szykanowany w pracy. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Na wiosek Wydziału Śledczego WUSW w Tarnobrzegu objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresie od 14.10.1983 r. do 14 .10.1987  r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej