Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zapolnik Jan

Jan Zapolnik

ur. w 1927 roku w m. Jałówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Jan Zapolnik od 1951 r. był pracownikiem Stoczni Gdańskiej (SG), w grudniu 1970 r. uczestniczył w protestach robotniczych w SG. Od 1978 r. działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), kolportował i drukował wydawnictwa konspiracyjne m.in. pismo „Ruch Związkowy” (we współpracy z Kazimierzem Świtoniem i Andrzejem Woźnickim). Był redaktorem działu Opinie w tym piśmie. W latach 1978-80 działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. i  w grudniu 1981 r. uczestniczył w  strajku w SG. Od września 1980 r.  należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”. 
Za działalność związkową został internowany w okresie od 17.12.1981 r. 10.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia  w Iławie.  Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności związkowej w strukturach NSZZ „Solidarność”. Pozostawał pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, dokonywano rewizji w jego mieszkaniu, a także w latach 1986-1988  miał zastrzeżoną możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN