Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zapiór Arkadiusz

Arkadiusz Robert Zapiór

ur. w 1960 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Arkadiusz Zapiór od 1981 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był uczestnikiem strajków organizowanych przez NZS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
W maju 1982 r. brał udział w nielegalnej manifestacji opozycyjnej przed rektoratem UŚ. W związku z powyższym oraz prezentowanymi negatywnymi poglądami politycznymi został w dniu 9 VI 1982 r. internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W dniu 23 VII 1982 r. został zwolniony z internowania. Po zwolnieniu z internowania wbrew statutowi oraz wytycznym Senatu Uniwersytetu Śląskiego, podjął aktywną działalność w tworzeniu Samorządu Studenckiego, który nie był uznawany przez władze uczelni. Współpracował w tym okresie z byłymi działaczami NZS. Ponadto był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Akademickiego przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach. 
Wobec Pana Arkadiusza Zapióra podejmowane były działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa zmierzające do skreślenia go z listy studentów. W okresie od 27 VII 1983 r. do 27 VII 1984 r. nałożona została na Pana Arkadiusza Zapióra sankcja o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN