Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Hanna Zawadzka
ur. w 1958 roku w m. Lubicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017

Biogram

Hanna Zawadzka w latach 1982-1989 była zaangażowana w działalność  podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
W latach 1982-1983 zajmowała się kolportażem nielegalnych pism takich jak: „Wolne Słowo”, „Kontra”, „Toruński Informator Solidarności” na terenie Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu. Należała również do nieformalnej „grupy metronowskiej” prowadzącej działalność opozycyjną poza zakładem pracy, biorącej udział w wydawaniu przez struktury regionalne ulotek, plakatów, kart świątecznych. W latach 1983-1989 aktywnie uczestniczyła w drukowaniu i składaniu książek oraz innych pozycji wydawniczych dla podziemnego wydawnictwa „Kwadrat” w Toruniu. Prace te wykonywała w swoim mieszkaniu w Toruniu oraz w gospodarstwach rolnych w okolicach Torunia.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003