Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Wiesław

Wiesław Piotr Zalewski

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Wiesław Piotr Zalewski prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1989 r. Był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownikiem Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność’’ w zakresie poligrafii.
Po 13.12.1981 r. ukrywał się, jednocześnie zaangażował się w próby utworzenia punktu poligraficznego oraz pracował przy tworzeniu struktur NZS w środowisku studenckim. W związku z działalnością opozycyjną został relegowany ze studiów.
W dniu 26.04.1982 r. został internowany i osadzony najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, a następnie od 02.08.1982 r. w OO w Strzebielinku. Z internowania zwolniony 15.10.1982 r.
Pomimo zastosowanych represji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej i kontynuował druk materiałów bezdebitowych aż do końca lat osiemdziesiątych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN