Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Zaliński

ur. w 1957 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 459/2018
Biogram
Leszek Zaliński w okresie od 14.12.1981 r. do końca 1988 r. działał w podziemnej strukturze NSZZ Solidarność w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Polar” we Wrocławiu. W latach 1982-1985 współpracował z redakcją podziemnego pisma „U nas” wydawanego w miejscu jego zatrudnienia. Zajmował się również kolportażem prasy podziemnej i wydawnictw niezależnych. Od roku 1982 był członkiem, a następnie pełnił funkcję skarbnika Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładach „Predom-Polar”.
W 1987 r., wraz z innymi pracownikami Zakładów „Predom-Polar”, stworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników ZZSD „Polar” i podjął próbę jego zalegalizowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej