Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Józef Zwoliński

ur. w 1957 roku w m. Radwanowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Prowadził działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. W latach 1986-1989 gromadził przy parafii pw. Marii Magdaleny w Rabce osoby zaangażowane w działalność opozycyjną. Kolportował wydawnictwa drugiego obiegu, organizował projekcje niezależnych filmów oraz prowadził duszpasterstwo młodzieży. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie przeciwko obowiązującemu systemowi. W związku z tą działalnością, podlegał rozpracowaniu ze strony organów bezpieczeństwa państwa, niezależnie od rutynowej inwigilacji prowadzonej wobec osób duchownych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN