Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Zachmyc

ur. w 1932 roku w m. Węglewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 411/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych „Pomet” w Poznaniu. Został wybrany sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, a po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność podziemną. Zajmował się m.in. kolportażem ulotek i bezdebitowych wydawnictw (pisma „Niepodległość" i „Obserwator Wielkopolski”). Decyzją Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu został internowany 14 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd zwolniono go 7 lipca 1982 r. W latach 1983-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN