Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zawada Benedykt

Benedykt Zawada

ur. w 1949 roku w m. Dąbrówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Benedykt Zawada był jednym z inicjatorów strajku w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu w sierpniu 1980 r.  Został wybrany do Tymczasowego Prezydium Założycielskiego Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”, a od stycznia 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność w POiE.
Był organizatorem strajku ostrzegawczego przeprowadzonego w dniu 3 października 1981 r. w POiE w Grudziądzu.
Za próbę zorganizowania w dniu 14 grudnia 1981 r. na terenie zakładu pracy masówki robotników został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu z dnia 16 grudnia 1981 r. i skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 29 grudnia 1981 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Zakładach Karnych w Grudziądzu, Koronowie i Potulicach. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 1982 r. został warunkowo przedterminowo zwolniony z więzienia na okres próby 1 roku.
Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN