Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romuald Franciszek Zapadka

ur. w 1948 roku w m. Bartoszyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
Ksiądz Romuald Zapadka w sierpniu 1980 r. pełnił funkcję duszpasterza strajkujących pracowników elbląskich zakładów. Był uczestnikiem delegacji Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Elblągu do Bydgoszczy w związku z możliwym przeniesieniem siedziby Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego do „Zamechu”. W dniu 15 sierpnia 1981 r. odprawił uroczystość poświęcenia pomnika Ofiar Grudnia ’70 w Elblągu. Podczas strajku w „Zamechu” w Elblągu w dniu 14 grudnia 1981 r. negocjował porozumienie między strajkującymi a zarządem zakładu o zakończeniu strajku bez zbrojnej interwencji przygotowanej przez dowództwo wojskowe, z gwarancjami bezpieczeństwa dla pracowników i zapewnieniem, iż nie zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje prawne.
W okresie od 15 stycznia 1983 r. do 15 stycznia 1984 r. zastrzeżono mu wyjazd  za granicę w odwecie za wygłoszenie kazania potępiającego stan wojenny. W latach 1982-1983 kolportował podziemne wydawnictwa m.in. „Zwyciężymy”, „Opornik Elbląski”, „Goniec Wojenny”. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną był zatrzymany i przesłuchiwany.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. Tom 3: Polska Północna
    • Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989)
    • Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty