Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Barbara Zawadzka

ur. w 1961 roku w m. Świerzawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pani Krystyna Zawadzka w latach 1984–1989 zajmowała się drukiem i kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw. Wskutek prowadzonej działalności opozycyjnej, została zatrzymana i od 12 kwietnia do 10 lipca 1985 r. osadzona w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 9 stycznia 1986 r. została skazana na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. W latach 1986–1989 angażowała się w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. 
Od 1988 r. brała udział w odbudowie struktur NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności