Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Witold

Witold Jerzy Zieliński

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1982-1989 był aktywnym członkiem nielegalnej organizacji Grupy Oporu „Solidarni”, członkiem grupy Andrzeja Niedka „Alka”, Sekcji Informacji Defensywnej Grup Specjalnych GO „S”, pełnił jednocześnie funkcję łącznika z podziemnymi władzami Regionu Mazowsze. Był współpracownikiem Oficyny Wydawniczej „Rytm”, a także kolporterem niezależnych wydawnictw. 
Wykorzystując wyjazdy służbowe działał jako kurier i łącznik pomiędzy podziemiem w kraju a Rządem RP na Wychodźstwie. Dostarczał meldunki, opracowania oraz egzemplarze podziemnych wydawnictw. Do kraju przywoził książki wydawane na Zachodzie oraz literaturę religijną przeznaczoną dla Polaków na dawnych Kresach Wschodnich, którą następnie pomagał przemycać do ZSRR. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków