Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Zapart

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
Został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie, gdzie zgłosił się 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną, celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych. Jednocześnie działania te miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych 3 lutego 1983 r. został skreślony z ewidencji jednostki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej