Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zabrowska Janina

Janina Zabrowska

ur. w 1946 roku w m. Borki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pani Janina Zabrowska, po zatrzymaniu jej męża, który został skazany na 10 lat więzienia za udział w proteście robotniczym w dniu 25.06.1976 r., nawiązała ścisły kontakt z przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników. Była autorką wielu pism, podań, skarg i próśb kierowanych do centralnych władz PRL. Wzięła udział w konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 5.04.1977 r. przez Komitet Obrony Robotników dla dziennikarzy prasy zagranicznej, podczas której powiedziała, że w związku ze skazaniem jej męża Zygmunta Zabrowskiego była kilkakrotnie nachodzona w mieszkaniu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Nawiązała ścisłą znajomość z Jackiem Kuroniem, Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi oraz Janem Lityńskim. W związku z współpracą z Komitetem Obrony Robotników Pani Janina Zabrowska pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Wielokrotnie przeprowadzano z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej