Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarańska Elżbieta

Elżbieta Maria Zarańska

ur. w 1950 roku w m. Zgorzelec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 215/2022
Biogram
Technik analityk w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. zaangażowana w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku z szpitalu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego czynna przy druku i kolportażu ulotek podziemnych. W związku z tą działalnością w dniu 12 maja 1982 r. zatrzymana i tymczasowo aresztowana. Początkowo osadzona w Areszcie Śledczym w Myślenicach, po czym przeniesiona do krakowskiego aresztu przy ulicy Montelupich. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 2 września 1982 r. skazana na rok pozbawienia wolności. Zwolniona po uchyleniu wyroku w dniu 2 listopada 1982 r. na skutek apelacji przez Sąd Najwyższy, który nakazał ponownie rozpoznać sprawę. Ostatecznie skazana w dniu 13 stycznia 1983 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 7 miesięcy więzienia z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata, przy czym, po odwołaniu, ostatecznie uniewinniona przez Sąd Najwyższy.    
W 1987 r. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych wraz z rodziną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN