Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Józef Zengel

ur. w 1942 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach. Między innymi kolportował na terenie zakładu pismo bezdebitowe „Nowosądeckie wiadomości”. Z tego powodu 25 marca 1982 r. został aresztowany na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie i osadzony w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. W okresie późniejszym przebywał w Areszcie Śledczym w Krakowie. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Krakowie, z dnia 6 maja 1982 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej