Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziemiński Roman

Roman Wojciech Ziemiński

ur. w 1945 roku w m. Krasne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był założycielem, a następnie wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność opozycyjną do 1989 r. Kolportował prasę podziemną, organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu oraz pomoc dla pracowników ukaranych przez kolegia. W dniach od 30 sierpnia do 11 września 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, ze względu na fakt, iż w okresie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i propagandowej wobec PRL. Na początku stycznia 1983 r. został powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 3481. 
W ramach represji był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a w jego domu i miejscu pracy przeprowadzano przeszukania. Od paźdzernika 1988 r. miał zastrzeżone przez SB w Rzeszowie wyjazdy zagraniczne na okres dwóch lat. Przez funkcjonariuszy SB był określany jako aktywny organizator pozastatutowej działalności b. „S”, m.in. szeregu akcji protestacyjnych. Był odpowiedzialny za tworzenie straży robotniczej.  W czerwcu 1989 r. wszedł w skład Prezydium RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Do 1989 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN