Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Marian

Marian Zalewski

ur. w 1925 roku w m. Grodno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był pracownikiem Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych Petrochemicznych w Płocku. Dnia 11 lutego 1982 r. postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi został tymczasowo aresztowany pod zarzutem organizowania i kierowania w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. strajkiem okupacyjnym na terenie zakładu pracy. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi. W dniu 20 kwietnia 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uznał go za winnego, a postępowanie umorzył. Z aresztu został zwolniony 21 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej