Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zawiślak Piotr

Piotr Marcin Zawiślak

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Uczelnianego Centrum Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Począwszy od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany w druk wydawnictw Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska.
Po wprowadzeniu stanu wojennego drukarz wydawnictw podziemnych, wydawanych przez Międzydzielnicowy Komitet „Solidarności” w Krakowie, m. in. „13 Grudnia”, „Kroniki Małopolskiej”, „Aktualności”. 
W dniu 13 kwietnia 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Zwolniony w dniu 17 lipca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Ponownie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie w dniu 9 lutego 1985 r. Zwolniony w dniu 19 kwietnia 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy z 16 maja 1985 r. skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.
W 1989 r. zaangażowany w powołanie jawnych struktur NSZZ „Solidarność” w Akademickim Centrum Komputerowym „Cyfronet” w Krakowie. Przewodniczący Komisji Zakładowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków