Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zagała Maria

Maria Zagała

ur. w 1933 roku w m. Rybnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Pani Maria Zagała od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” Nadleśnictwa Ustroń. W okresie trwania stanu wojennego oraz po jego zakończeniu kontynuowała działalność opozycyjną. Od września 1984 r. działała  w strukturach podziemnej Delegatury Jastrzębskiej RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1984-1989 na swojej posesji przechowywała papier, matryce i farbę drukarska przeznaczone do druku pism podziemnych. W mieszkaniu znajdował się również punkt kolportażu prasy podziemnej m.in. „Ość”, „RIS”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”. Pani Maria Zagała działała w Kole PTTK „Pielgrzym” przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, w ramach którego prowadziła działalność kolportażową. Organizowała tajne spotkania członków Grup Oporu Społecznego Delegatury Jastrzębskiej. Udostępniała mieszkanie na tajne spotkania działaczy Jastrzębskiej Delegatury RKW. W lutym 1989 r. uczestniczyła w organizacji tajnego zgromadzenia działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków