Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zegarski Zenon

Zenon Stanisław Zegarski

ur. w 1950 roku w m. Niebylec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Zenon Zegarski jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Przemyślu 12 marca 1968 r. uczestniczył wraz z młodzieżą licealną pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Przemyślu w wiecu solidaryzującym się z protestami studenckimi na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przekazał opis powyższych wydarzeń do Radia „Wolna Europa”. Funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą. Po otrzymaniu listu od znajomego z Katowic w 1968 r. w sprawie utworzenia podziemnej organizacji młodzieżowej był kontrolowany operacyjnie przez SB. W roku 1969 włączył się do ruchu hipisowskiego. W 1970 r. przeprowadzono rewizję w mieszkaniu Z. Zegarskiego, zarekwirowano materiały propagandowe otrzymane z ambasady chińskiej. W 1977 r. uczestniczył w nielegalnym zebraniu Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Z tego powodu był kontrolowany operacyjnie do 1978 r. W latach 80. był współtwórcą i uczestnikiem ruchu Pomarańczowej Alternatywy. W 1988 r. wchodził w skład Pomarańczowego Komitetu Koordynacyjnego firmującego działania kierowanej przez „Majora” Waldemara Fydrycha Pomarańczowej Alternatywy działającej na terenie Wrocławia, m.in. uczestniczył w happeningach organizowanych pod koniec lat 80. na ul. Świdnickiej we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • B. Wójcik, Młodzież antysystemowa w Polsce południowo- wschodniej w latach 1957-1989, Rzeszów 2016;
    • K. Dworaczek, Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Warszawa 2011
    • B. Kleszczyński, Marzec 1968 w województwie rzeszowskim. Działania aparatu bezpieczeństwa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3