Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zembrowski Marian

Marian Zembrowski

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1982-1984 prowadził aktywną działalność w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. 1 listopada 1982 r. był współorganizatorem akcji protestacyjnej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie przeciwko obowiązującemu stanowi wojennemu. 4 listopada 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania jego mieszkania w Warszawie, w wyniku którego znaleźli sprzęt do małej poligrafii, m.in. powielacz elektryczny, maszynę do pisania, farby drukarskie oraz ulotki i literaturę bezdebitową (Tygodnik Mazowsze, KOS, Termit, Victoria). 
W związku z powyższym został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów, w którym spędził dziewięć miesięcy bez wyroku. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 4 sierpnia 1983 r. postępowanie zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii, a 5 sierpnia 1983 r. został zwolniony z aresztu. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażował się w drukowanie i rozpowszechnianie prasy podziemnej. W miejscu zamieszkania zorganizował punkt kolportażu literatury bezdebitowej oraz przechowywania sprzętu do małej poligrafii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej