Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Roman Ziemer

ur. w 1956 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Józef Ziemer był pracownikiem w Pomorskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Warma” w Grudziądzu.
W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy oraz został etatowym pracownikiem Komisji Zakładowej pełniącym funkcję sekretarza. Reprezentował również strajkującą załogę w rozmowach z dyrekcją PZUO „Warma”. Po utworzeniu redakcji „Wolnego Słowa” został jej reporterem i redaktorem.
Był inicjatorem powstania w Grudziądzu komórki organizacyjnej Konfederacji Polski Niepodległej oraz został członkiem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 28.12.1981 r. do 19.03.1982 r.  w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną, za co został ponownie internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 12.05.1982 r. do 24.07.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN