Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarosiński Bartłomiej

Bartłomiej Zarosiński

ur. w 1970 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Bartłomiej Zarosiński w latach 1987-1990 prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości. 
Był członkiem Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie. Uczestniczył w happeningach, akcjach ulotkowo-kolportażowych przed ważnymi rocznicami oraz w malowaniu haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych. Regularnie utrzymywał kontakty z innymi działaczami, angażującymi się w działalność antykomunistyczną. Brał udział w licznych w manifestacjach, akcjach propagandowych i protestacyjnych, organizowanych przez „Solidarność” i ugrupowania niepodległościowe dążące do obalenia systemu komunistycznego w Polsce. Współorganizował wiece i manifestacje w kolejne rocznice Grudnia ’70, Sierpnia ’80, świąt narodowych (1, 3 maja, 11 listopada). Zajmował się drukiem wydawnictw bezdebitowych, pism i ulotek sygnowanych przez FMW, Ruch Wolność i Pokój oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów (m.in. „Lustro”, „Żądło”, „AB”). Prowadził akcje kolportażowe na terenie VIII LO i Zespołu Szkół Zawodowych Zarządu Portu Szczecin.
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej, jak i wydawniczo-kolportażowej był objęty stałą kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i ostrzegany wydaleniem ze szkoły.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN