Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziemiański Marian

Marian Ziemiański

ur. w 1951 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
W latach 1982 - 1989 był aktywnym działaczem struktur NSZZ „Solidarność” na terenie ZSO Polam–Piła. Był współorganizatorem pomocy dla internowanych i prześladowanych z powodów politycznych - włączył się w zbiórkę pieniędzy na ten cel. Brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz akcjach malowania haseł antykomunistycznych na terenie Piły oraz zakładu pracy. Ze względu na swoją działalność był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Został aresztowany 24.09.1985 r., początkowo przebywał w KW MO w Pile, następnie przeniesiony do Aresztu Śledczego w Szamotułach, zwolniony 8.10.1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków