Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziobro Jerzy

Jerzy Antoni Ziobro

ur. w 1943 roku w m. Strzyżów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Jerzy Antoni Ziobro (1943-2021) pracował jako specjalista ds. opakowań w Zakładzie Handlowym w Strzyżowie należącym do Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Strzyżowie. Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie oraz sekretarzem Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Strzyżowie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową tworząc m.in. w połowie 1982 r. z pięcioma innymi działaczami NSZZ RI „Solidarność” na terenie Strzyżowa grupę konspiracyjną. Kolportowali oni wydawnictwa podziemne, w tym redagowany przez siebie „Biuletyn Informacyjny »Solidarności« Ziemi Strzyżowskiej”, uczestniczyli w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników, przygotowywali akcje protestacyjne. W związku z prowadzoną działalnością Jerzy Ziobro został zatrzymany 9.08.1982 r., a następnego dnia tymczasowo aresztowany. W areszcie przebywał do 3.12.1982 r., kiedy to wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie został uniewinniony od stawianych mu zarzutów. W następstwie aresztowania został jednak zwolniony z pracy, a jego roszczenia dotyczące odszkodowania z tego tytułu nie zostały uwzględnione.
Na wolności ponownie nawiązał kontakty z pozostałymi członkami grupy konspiracyjnej ze Strzyżowa, która uległa jednak infiltracji ze strony SB i jej działania miały ograniczony charakter. Nadal jednak angażował się w działalność Duszpasterstwa Rolników oraz utrzymywał kontakty z przedstawicielami „Solidarności Walczącej” z Rzeszowa oraz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze SB przeprowadzali z nim rozmowy ostrzegawcze, nakłaniali go do podjęcia współpracy, z ich inspiracji w kwietniu 1985 r. został również zwolniony z pracy w PKP Strzyżów. 
Objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział VI SB WUSW w Rzeszowie w latach 1986-1988. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1986 oraz 1988-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN