Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zgirska Mirosława
Mirosława Anna Zgirska
ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

 Mirosława Zgirska, pracownica PTSB „Transbud” w Gdańsku, po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Od 1985 r. do stycznia 1986 r. brała czynny udział w pracach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Była działaczką opozycyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej. W dniu 14.01.1986 r. została zatrzymana za udział w pracach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, kolportaż podziemnych wydawnictw oraz organizowanie emisji audycji Radia „Solidarność”,   a następnie przewieziona do Aresztu Śledczego w Gdańsku. Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku umorzono postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12.09.1986 r. na zasadzie ustawy z dnia 17.07.1986 r. o amnestii. Tego samego dnia uchylono wobec Mirosławy Zgirskiej areszt.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej