Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Marian Ziemiszewski

ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Andrzej Ziemiszewski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie. Był inspiratorem i organizatorem  wszelkich akcji protestacyjnych w zakładzie pracy. Utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami „Solidarności” ze Stąporkowa, Końskich i Krakowa. Został internowany w dniu 30.08.1982r. i osadzony w ośrodku odosobnienia w Kielcach. Decyzję o internowaniu uchylono w dniu 23.10.1982r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN