Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zechenter Anna

Anna Maria Zechenter

ur. w 1959 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Jako studentka germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego począwszy od 1978 r. związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Prowadziła także bibliotekę druków bezdebitowych. Od jesieni 1980 r. w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestniczka strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Podczas pacyfikacji strajku opuściła potajemnie hutę, a następnie pozostawała w ukryciu do połowy 1982 r.
Związana z podziemnymi strukturami NZS, nadal prowadząc bibliotekę. W latach 1982-86 zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej, w tym „Tygodnika Mazowsze” i „Hutnika”. Uczestniczka manifestacji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN