Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Adolf Zajączkowski

ur. w 1951 roku w m. Gryfów Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Witold Zajączkowski, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Polonista w Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu. Aktywny działacz w okresie tworzenia się struktur „Solidarności” w bytomskiej oświacie. Od września 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” przy Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu przez władzę działalności związkowej, Pan Witold Zajączkowski w latach 1982-1989, przy ścisłej współpracy z Zenonem Pigoniem, prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych oraz punkt kolportażu pism podziemnych, m.in : „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, zlokalizowany we własnym mieszkaniu w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. 
W działalności konspiracyjnej Pan Witold Zajączkowski posługiwał się pseudonimem „Olek”. Osobiście kolportował prasę podziemną na terenie Bytomia, Radzionkowa, Mysłowic, Gliwic, a także Gryfowa Śląskiego, Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Pomimo swojej aktywnej i wieloletniej działalności opozycyjnej oraz grożącym konsekwencjom prawnym, Pan Witold Zajączkowski uniknął aresztowania przez władze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Zenon Pigoń „To był głos” ( publikacja wydana nakładem własnym autora, Bytom 2014 )