Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zegzda Leszek

Leszek Jan Zegzda

ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Jako student teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelni. Po wprowadzeniu stanu wojennego czynny w podziemnych strukturach NZS. W latach 1982-84 kolporter wydawnictw drugoobiegowych na terenie Lublina oraz Nowosądecczyzny. 
Pracując jako katecheta w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, w 1984 r. zaangażowany w powołanie duszpasterstwa ludzi pracy, skupiającego działaczy podziemnej „Solidarności”. Organizator odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny, kolporter wydawnictw podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN