Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zenon Zajdziński

ur. w 1941 roku w m. Bieżuń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pracownik PSS „Społem” w Płocku. Jesienią 1980 r. współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Członek płockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Związany z Konfederacją Polski Niepodległej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku – Mielęcinie. Zwolniony w dniu 12 czerwca 1982 r. 
Po uwolnieniu związany z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Uczestnik manifestacji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011