Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zarzycka Maria

Maria Zarzycka

ur. w 1940 roku w m. Kuliki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Maria Zarzycka w latach 1960-1970 pracowała jako laborantka w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie, a do 1982 r. w Elektrociepłowni Szczecin. W grudniu 1970 r. jako żona stoczniowca, zgodziła się, by w jej domu powstał „mały sztab” dla strajkujących. Uczestniczyła w akcjach ulotkowych. 
W sierpniu 1980 r. protestowała wraz z „Solidarnością” w Elektrociepłowni Szczecin. Została delegowana do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego z zebranymi ośmioma tysiącami złotych dla wsparcia stoczniowców. 
Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Została przewodniczącą Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Elektrociepłowni Szczecin. Uczestniczyła w negocjacjach w sprawach postulatów energetyków. Była delegatką na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie, autorką serwisów informacyjnych przez radiowęzeł. W dniu 13.12.1981 r., po pacyfikacji siedziby Zarządu Regionu, uczestniczyła w strajku w Stoczni Szczecińskiej. 
Za udział w tym nielegalnym strajku została aresztowana w dniu 7.08.1982 r. w trakcie konspiracyjnego zebrania przedstawicieli podziemnych struktur „S”. Do 21.08.1982 r. przebywała w Areszcie Śledczym KW MO w Szczecinie, następnie w Kamieniu Pomorskim i w Ośrodku Odosobnienia dla Kobiet w Darłówku. Została zwolniona z internowania (28.08.-28.10.1982 r.) w Darłówku z powodu zastosowania wobec niej aresztu tymczasowego. W dniu 03.02.1983 do Sądu Rejonowego w Szczecinie został skierowany akt oskarżenia. W czerwcu 1983 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał wyrok uniewinniający. 
Maria Zarzycka w latach 1984-1988 kolportowała podziemne wydawnictwa i ulotki. Drukowała komunikaty i organizowała przenoszenie maszyn do pisania. Była łączniczką w kontaktach Mariana Jurczyka ze Zbigniewem Romaszewskim. Organizowała spotkania z „S” Rolników Indywidualnych. Podpisała się pod apelem otwartym do Rady Państwa, w sprawie konieczności porozumienia narodowego, uwolnienia więźniów politycznych i powołania Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Pomorza Zachodniego.
Biogram opracowano na podstawie: