Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Antoni Zaniewski

ur. w 1945 roku w m. Lubcz Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 393/2023
Biogram
Pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. 
Jesienią 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” AGH. Członek Komitetu Założycielskiego. Wybrany do uczelnianej Komisji Zakładowej, członek prezydium Komisji.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w budynkach uczelni. Członek Komitetu Strajkowego kierujący strajkową służbą porządkową. Po pacyfikacji protestu zatrzymany i przesłuchany.
Od 1982 aktywny w podziemnych strukturach uczelnianej „Solidarności”. Członek Tajnej Komisji Zakładowej. Zaangażowany w drugoobiegową działalność wydawniczą. Autor tekstów ukazujących się w „Hutniku”, kolporter prasy podziemnej, czynny przy wydawaniu „Kroniki Małopolskiej”. Ponadto uczestnik manifestacji, a także organizator pomocy materialnej dla represjonowanych oraz ich rodzin. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej