Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Konrad Zając

ur. w 1965 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
W latach 1985-1989 w ramach NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w kolportażu prasy i wydawnictw podziemnych oraz rozpowszechniał ulotki sygnowane przez NSZZ RI „Solidarność” na terenie Ziemi Chełmskiej. Zamieszczał także na budynkach użyteczności publicznej „wrogie” hasła oraz bojkotował wybory do rad narodowych i sejmu PRL. Swoimi działaniami wspierał ojca Stanisława Zająca, jednego z najbardziej czynnych uczestników ruchu „Solidarności” w chełmskiem. W latach 1985-1989 uczestniczył, wraz z ojcem, w spotkaniach oświatowo-formacyjnych rolników organizowanych w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Łabuniach k/ Zamościa. W spotkaniach tych uczestniczyły osoby związane z NSZZ RI „Solidarność” z terenu województwa zamojskiego i chełmskiego. Brał także udział w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Siemieniu, Różanej i Grabowcu, rozpowszechniał informacje uzyskane podczas wykładów w Duszpasterstwie, np. z najnowszej historii Polski. W dniu 29.01.1989 r. wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność.” Wybrany został także do wyłonionego w tym samym dniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w Chełmie. Był również delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie dniach 18-19. 03.1989 roku.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność w Chełmskiem w latach 1980-1989, Chełm 2010