Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zapadka Rafał

Rafał Zygmunt Zapadka

ur. w 1952 roku w m. Jarocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Prowadził aktywną działalność opozycyjną w strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim. Brał udział w druku i kolportażu nielegalnego pisma pt. „Feniks”. Podczas przeszukania mieszkania ww., ujawniono i zabezpieczono dokumenty w postaci wydawnictw, maszynopisów, notatek oraz kaset magnetofonowych i magnetowidowych, świadczące o jego działalności w podziemnej Radzie Regionu NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, w tym próbą reaktywowania Prezydium Zarządu Regionu, pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1985-1989. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN