Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zając Stanisław

Stanisław Zając

ur. w 1956 roku w m. Rzeszotary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Pracownik Fabryki Urządzeń Górniczych „Georyt” w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w „Georycie”. Począwszy od 1987 r. członek drugoobiegowego pisma „WA – ZA Wadowicka Zakopiańska”. Zaangażowany w kolportaż prasy niezależnej. 
Związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy kościele pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach, członek Konfraterni Robotniczej. 
Od 1985 r. członek Koła Oporu Społecznego w Świątnikach Górnych biorący udział w akcjach ulotkowych oraz sporządzania napisów na murach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków