Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zasada Roman

Roman Józef Zasada

ur. w 1949 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
W latach 1977–1987 był pracownikiem Stoczni „Ustka”, gdzie był członkiem Wolnych Związków Zawodowych Stoczni „Ustka”. W 1980 r. współtworzył w tym zakładzie struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1982 r. został skierowany na trzymiesięczne przeszkolenie wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. W związku ze swoją działalnością pozostawał w zainteresowaniu słupskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN