Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński  Euzebiusz

Euzebiusz Zieliński

ur. w 1954 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Siedleckich Zakładach Meblarskich. Po 13.12.1981 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej, aktywnie włączył się w kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych. Kolportował m.in. publikacje wydawnictwa „NOWA”, „Krąg”, „Myśl”, „KOS”, „SKOS”, „CDN”, „Most”, PoMost”, „Metrum”, „Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka”.  W maju 1987 r. w trakcie rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych Euzebiusz Zieliński został zatrzymany, a w jego domu przeprowadzano przeszukanie. W dniu 30.05.1987 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie M. Siedlec orzekło wobec niego karę grzywny w wysokości 30 tys. zł. i przepadek zakwestionowanej w trakcie przeszukań literatury. Pomimo doznanych represji Pan Euzebiusz Zieliński nadal uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych. Aktywnie uczestniczył również w manifestacjach religijno-patriotycznych z okazji rocznic narodowych, we Mszach za Ojczyznę w Siedlcach i Warszawie. Działał także w Siedleckim Diecezjalnym Komitecie Charytatywnym i Kościelnej Służbie porządkowej przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto był autorem artykułów publikowanych w latach 1987-1989 w „Gazecie Podlaskiej”. Z powodu swej działalności był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie, wzywany na przesłuchania oraz zatrzymywany w areszcie na 48 godzin.