Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Ignacy Zieliński

ur. w 1953 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
W latach 1978-1980 we Wrocławiu współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Studenckim Komitetem Solidarności. W ramach tej współpracy rozpowszechniał wydawnictwa drugoobiegowe, uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach i wykładach Towarzystwa Kursów Naukowych. 
Jesienią 1980 r. został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i podjął pracę w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk w redakcji pisma „Z Dnia na Dzień”. W pierwszych dniach stanu wojennego uczestniczył w strajku na Politechnice Wrocławskiej. Po zakończeniu strajku ukrywał się do maja 1983 r. W tym czasie był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i współredagował pismo „Z Dnia na Dzień”. Po ujawnieniu się uczestniczył w nielegalnych spotkaniach z młodzieżą z zakresu najnowszej historii Polski i współorganizował „Solidarność” nauczycielską.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów