Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zych ks. Sylwester

ks. Sylwester Zych

ur. w 1950 roku w m. Ostrówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Ksiądz Sylwester Zych od 1981 r., pełniąc posługę w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim krytykował w swych kazaniach wprowadzenie stanu wojennego i represje wobec działaczy opozycji. Od stycznia 1982 r. wspierał i udostępniał mieszkanie członkom podziemnej młodzieżowej organizacji Siły Zbrojne Polski Podziemnej. 5 marca 1982 r. ks. Zych został zatrzymany w związku ze znalezieniem w jego mieszkaniu broni, z której został postrzelony funkcjonariusz MO. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności, Sąd Najwyższy podwyższył wymiar kary do 6 lat. Ks. Sylwester Zych odbywał karę w zakładach karnych w Braniewie i Barczewie, 10 października 1986 r. został zwolniony na mocy amnestii.Od 1982 r. ks. Sylwester Zych był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Po wyjściu z zakładu karnego został kapelanem okręgu warszawskiego KPN. Poza działalnością duszpasterską występował sporadycznie jako kurier w poufnych sprawach. Wraz z ks. Henrykiem Jankowskim i ks. Stanisławem Suchowolcem, współtworzył tajny Chrześcijańsko-Patriotyczny Instytut im. ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas odprawianych nabożeństw występował w obronie NSZZ „Solidarność” i krytykował politykę władz. W związku ze swoją działalnością otrzymywał telefoniczne i listowne pogróżki pozbawienia życia. Pod koniec marca 1989 r. został napadnięty i pobity do utraty przytomności. Napastnicy grozili mu śmiercią, jeżeli będzie dalej głosił w kazaniach treści skierowane przeciwko władzy. W nocy 11 lipca 1989 r. ciało ks. Zycha zostało znalezione na przystanku PKS w Krynicy Morskiej. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia wskazujące na pobicie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności