Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alicja Anna Zalewska

ur. w 1947 roku w m. Łomazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 447/2014
Biogram
W latach 1980-1981 działała w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Biawena” w Białej Podlaskiej. Z powodu tej działalności SB przeprowadzała z nią rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczyła w kolportażu literatury bezdebitowej oraz była współorganizatorką zebrań podziemnej „Solidarności” na terenie „Biaweny”. Dla potrzeb działalności konspiracyjnej wykorzystywała swoje pomieszczenia służbowe – mistrza Oddziału Elektrycznego. W sprawie o kolportaż i przechowywanie ulotek i wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” prowadzone było przeciwko Alicji Zalewskiej i grupie współpracowników w 1984 r. śledztwo, umorzone na podstawie amnestii z 21.07.1984 r. Aktywnie uczestniczyła w uroczystościach i manifestacjach patriotyczno-religijnych w Białej Podlaskiej, była współorganizatorką Mszy św. za Ojczyznę oraz w intencji pracowników „Biaweny”. Formą represji zastosowaną wobec A. Zalewskiej w zakładzie pracy była tendencyjna, niższa ocena jej jako mistrza oraz pomijanie przy awansach. W 1989 roku Alicja Zalewska weszła w skład powołanego w dniu 16.04.1989 roku w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • E. Wilkowski, Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1980-1989, Biała Podlaska 2013