Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zalewski Waldemar

Waldemar Adam Zalewski

ur. w 1961 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Waldemar Adam Zalewski w latach osiemdziesiątych prowadził działalność opozycyjną na rzecz respektowania praw człowieka zagrożoną w PRL represjami i odpowiedzialnością karną.  29 kwietnia 1986 r. został zatrzymany po przeszukaniu jego mieszkania, w którym znaleziono bezdebitową literaturę sygnowaną przez NSZZ ,,Solidarność” oraz inne wydawnictwa nielegalne. Prokurator Rejonowy w Białymstoku zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Waldemar Adam Zalewski przebywał w areszcie WUSW w Białymstoku, następnie od 28 maja 1986 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Został oskarżony o to, że od 1985 r. do 29 kwietnia 1986 gromadził i przekazywał w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ ,,S”. 14 sierpnia 1986 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Białymstoku w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie umorzenia postępowania na podstawie ustawy amnestyjnej z 17 lipca 1986 r.
W związku z działalnością opozycyjną Waldemar Adam Zalewski w latach 1986–1987 był kilkakrotnie przesłuchiwany i inwigilowany przez SB. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej