Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zięcina Ryszard

Ryszard Zięcina

ur. w 1954 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Zakładów Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w kolportaż ulotek i prasy podziemnej. Czynny w organizacji pomocy dla represjonowanych. 
Od 1985 r. w składzie podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W latach 1988-89 zaangażowany w odtworzenie struktur „Solidarności” w miejscu pracy.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków