Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Zięcina Ryszard
Ryszard Zięcina
ur. w 1954 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Zakładów Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowany w kolportaż ulotek i prasy podziemnej. Czynny w organizacji pomocy dla represjonowanych. 
Od 1985 r. w składzie podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. W latach 1988-89 zaangażowany w odtworzenie struktur „Solidarności” w miejscu pracy.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków