Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ziemkiewicz Robert

Robert Cezary Ziemkiewicz

ur. w 1958 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Robert Ziemkiewicz był działaczem struktur niepodległościowych w regionie gdańskim, toruńkim i włocławskim.
W latach 1979-1980 współpracował z KSS "KOR", Ruchem Młodej Polski oraz zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw. W 1980 r., będąc studentem polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów, następnie członkiem Zarządu Uczelnianego NZS. Był współzałożycielem, redaktorem i autorem tekstów studenckiego pisma „Immunitet”.
W październiku 1981 r. podjął pracę w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej na stanowisku publicysty w redakcji "Wiadomości Dnia".
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 23 czerwca 1982 r. został internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku, gdzie zajmował się redagowaniem „Serwisu Informacyjnego Potulickiej Agencji Prasowej”.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Uczestniczył w odtwarzaniu tajnych struktur NZS oraz zaangażował się w działalność podziemnych strukur NSZZ "Solidarność".
Od 1986 r. współpracował z redakcjami nielegalnych czasopism, w tym z największym toruńskim podziemnym wydawnictwem "Kwadrat", w ramach którego brał udział w redagowaniu m.in.:  "Kalendarza Współczesnego", ”Inicjatyw”, „Przeglądu Pomorskiego”.  W okresie prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003