Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Jan Ziemecki

ur. w 1938 roku w m. Klamry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Marian Ziemiecki był współtwórcą NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego „Ursus” w Chełmnie w 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej, drukowaniem ulotek oraz udzielał pomocy osobom pokrzywdzonym przez reżim komunistyczny. Przy wsparciu ówczesnego proboszcza Parafii Św. Józefa Księży Pallotynów w Chełmnie, księdza Józefa Gołuńskiego zajmował się zbiórką pieniędzy dla internowanych działaczy związkowych z zakładu „Ursus”.  Był współorganizatorem podziemnych spotkań działaczy „Solidarności” z różnych zakładów pracy na terenie Chełmna.  Po utworzeniu w listopadzie 1982 r. wojskowego ośrodka internowania w Chełmnie nad Wisłą, w porozumieniu z księdzem prałatem Janem Kujaczyńskim, proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie oraz wspólnie z innymi mieszkańcami udzielał pomocy internowanym działaczom „Solidarności”, organizując zbiórki żywności. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków