Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zaręba Jerzy

Jerzy Zdzisław Zaręba

ur. w 1951 roku w m. Janów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. Zajmował się kolportażem i drukiem nielegalnych wydawnictw oraz ulotek. W swoim mieszkaniu prowadził punkt kolportażu wydawnictw ,,Solidarności”. W dniu 5 listopada 1982 r. został wcielony do Jednostki Wojskowej Nr 3691 w Unieściu, w związku z trzymiesięcznym przeszkoleniem wojskowym, przeprowadzonym pod pretekstem ćwiczeń wojskowych rezerwistów, które nie miało jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. 
W związku z zarzutami dotyczącymi druku i kolportażu ulotek decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie z 16 października 1985 r. został osadzony w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. Z uwagi na zły stan zdrowia Sąd Wojewódzki w Szczecinie 31 listopada 1985 r. uchylił areszt tymczasowy. Do 1989 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN