Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Zieliński Marek

Marek Wojciech Zieliński

ur. w 1950 roku w m. Lutobórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Będąc w latach 1976-78 doktorantem Instytutu Badań Literackich PAN podczas wyjazdów zagranicznych nawiązał współpracę z redakcją „Kultury” paryskiej. Działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Sygnatariusz petycji wyrażającej sprzeciw wobec zmian w Konstytucji PRL.
W związku z powyższym w 1979 r. usunięty z redakcji tygodnika „Kultura”, jak również objęty szykanami polegającymi na zakazie pracy w mediach państwowych. Od 1981 r. współpracownik „Więzi”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Strzebielinku. Zwolniony w dniu 30 października 1982 r.
W latach 1984-85 dzięki wsparciu kościelnemu na stypendium w Bonn, podczas którego zacieśnił współpracę w „Kulturą”. Po powrocie do kraju czynny w druku wydawnictw drugoobiegowych, w tym „CDN” i „Słowa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN