Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Andrzej Zborowski
ur. w 1944 roku w m. Ochotnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019

Biogram

Aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur opozycyjnych w Zakładach Mechanicznych „Ursus”. W dniu 13 maja 1982 r. brał udział w strajku na terenie ZM „Ursus”, za co 15 maja 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka. Z internowania został zwolniony 14 czerwca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej